பக்கங்கள்

சனி, 6 பிப்ரவரி, 2016

உள்ளங்கை உத்திரம்

இன்று
தலைதொடும் எங்கள் வீட்டின்
உத்திரம்
என் கைகளுக்கு
எட்டாதிருந்தபோது
அதையடையும் உவகை
நினைவில் எட்டிய பொழுதில்
உள்ளங்கை பரப்பி
மெல்லியதாக சிரித்தேன்

கருத்துகள் இல்லை: