பக்கங்கள்

வியாழன், 8 மே, 2014

முழு நிலவு பார்க்க !!

முழு நிலவு பார்க்க
முழு நிலவு
நாளன்று அவளுக்கு
வாழ்த்து கூறவேண்டுமென
எண்ணியிருந்தேன்..
இன்று நிலவு பார்த்தபோதுதான்
தெரிந்தது
வாழ்த்துச் சொல்லும் நாள்
வந்ததென்று...

மலருக்கு அன்னியப்பட்டவள்
இன்று சிறு சிறு
நட்சத்திர மல்லிகைகளை
கோர்த்து உடுத்தியிருந்தாள்
அவள் கூந்தலுக்கு...

சிரிப்பினை
சிக்கனமாய் தந்துவருபவள்
இந்நாளில் மட்டும்
முன்வாசல் கோலம்போல்
வரைந்து விட்டு செல்கிறாள்
முழு நிலவு பார்க்க...

கருத்துகள் இல்லை: