பக்கங்கள்

ஞாயிறு, 19 பிப்ரவரி, 2017

அதற்குப்பிறகு

வேகத்திற்குப் பின்
வேட்கை

அதற்குப்பிறகு
வெறுப்பே பிரதானம்.

கருத்துகள் இல்லை: