பக்கங்கள்

வியாழன், 5 டிசம்பர், 2013

மார்கழித் துயில்!!!!

மார்கழித் துயில்!!!!

கோழி கூவி துயிலெழுந்த காலம் போயிற்று !!!!
கடிகாரம் கூவி துயிலெழுந்த காலமும் போயிற்று !!!!
கைப்பேசி கூவும் இந்த மார்கழி பணியில்...
உன்னை எழுப்ப நான்கு கைகள் இருக்கலாம்!!!!
நூறு இருநூறு எண் பதிவுகள் இருக்கலாம் - ஆனால் !!

நீ நினைத்தால் மட்டுமே உன் விடியலை தீர்மானிக்க முடியும் ....

எழுந்துவிடு என் நண்பா....

கருத்துகள் இல்லை: