பக்கங்கள்

வியாழன், 26 டிசம்பர், 2013

எண்ணங்கள் !

விண்ணில் விந்தைகள் பல
ஆயிரம் உள்ளனவே!

என் எண்ணங்களும்
நட்சத்திரங்கள் போல்
எண்ணிலடங் காயினவே

கருத்துகள் இல்லை: