பக்கங்கள்

புதன், 12 பிப்ரவரி, 2014

தொல்லைதான் கொசுவுக்கும்...!!


விடியாத
காலை வேளை
தூக்கம்
கடிக்கும் கொசுவிடம்
கேட்டேன் ..

ஏன் கடித்தாய்
என்னை..

கொசு உரைத்தது ...

கடிபட வேண்டிய
கள்வர்கள்
கடிவாள மிட்டுளனவே..!

நான் என்
செய்யேன்
பசி கண்
மறைக்கிறதே....?!

கருத்துகள் இல்லை: