பக்கங்கள்

செவ்வாய், 4 பிப்ரவரி, 2014

முதல் பயணசீட்டு

என் முதல்
நெடுந் தொலைவு
ரயில் பயணத்தின்
முதல் பயணசீட்டு.,
இன்று பார்வைக்கு
உகந்த வேளையில் ..

உறவுகளும்
நட்புகளும்.,
நினைவுகளின்
ஜன்னல் வழி
நிழற்ப் படங்களாய்....

கருத்துகள் இல்லை: