பக்கங்கள்

சனி, 8 பிப்ரவரி, 2014

யாருமற்ற சாலை...சாலையே !!
ஞாயிறு பார்க்காத
முன்காலைப் பொழுதின்
தனிமையில்
நீயும் நானும் !!

கருத்துகள் இல்லை: