பக்கங்கள்

வியாழன், 6 பிப்ரவரி, 2014

நுளம்புவின் இறப்பில்

மின்சார மட்டையில்
மரித்துப் போகும் நுளம்பின்
குருதி நாற்றத்தில்
மூக்கடைப்பு....!

கருத்துகள் இல்லை: