பக்கங்கள்

சனி, 8 பிப்ரவரி, 2014

பனிக்காற்று..

பேரூந்தின்
ஜன்னலோரம் கடந்துபோகும்
பனிக்காற்று; மனதையும்
கடத்திபோகிறது..

கருத்துகள் இல்லை: