பக்கங்கள்

வியாழன், 2 ஜனவரி, 2014

ஐக்கூ..

நிலவொளியில்
ஒளி மொழி பேசுகிறார்
வாகன ஓட்டி!!

கருத்துகள் இல்லை: