பக்கங்கள்

திங்கள், 20 ஜனவரி, 2014

ஞாயிறு

சூரியனும் நிலவும்
நம்மை வழி
நடத்துபவை !!

இரவு பகல்
இல்லாமல் போனால்
உலகம் இயங்காது !

ஞாயிறு இல்லை யென்றால்
நவீனத்துவம்
விரைவில் முடிவு
கண்டு விடும் ..!!

ஞாயிறை
வரவேற்ப்போம்
மீண்டுமொரு திங்கள்
பிறக்க !!

கருத்துகள் இல்லை: