பக்கங்கள்

திங்கள், 20 ஜனவரி, 2014

ஐக்கூ..

இறந்த என் நாவிற்கு
உயிர் மீட்டவள்
என் அன்னை அவள் !!

கருத்துகள் இல்லை: