பக்கங்கள்

வியாழன், 23 ஜனவரி, 2014

கண் பேசுமா ?

கண் பேசுமா ?
அதிர்வு கொண்டேன் !!

பேசவில்லை ஒரு
சிறு கதை எழுதிச்
சென்றுவிட்டது !!

கருத்துகள் இல்லை: