பக்கங்கள்

புதன், 15 ஜனவரி, 2014

மொழியறிவு !!

கல்வி அதன் தேவை அறிந்த
மேன்மக்கள் பயன் அறியா - புழுவாம்
இன்ன வேண்டுமென கூற யியலா
அறிவு தேடுவதோ ஆங்கிலத்தை !

யாது மாகி இருப்பவன் அறிந்த
ஆங்கில மற்று வேறொன்றும் - அறியா
பேதை யிவன் இம்மோகம் விடுத்து
அறிய வேண்டும் தாய்மொழி !

கருத்துகள் இல்லை: