பக்கங்கள்

ஞாயிறு, 12 ஜனவரி, 2014

பிரம்மச்சாரிகளின் ஞாயிறுகள்

பிரம்மச்சாரிகளின்
ஞாயிறுகள்
பதினொன்றில் விடிவது
காலை உணவை
தவிர்க்கத்தானோ ?!

கருத்துகள் இல்லை: