பக்கங்கள்

சனி, 18 ஜனவரி, 2014

ஐக்கூ...

சாலையோரப் பூங்காக்கள்
பூக்க ளில்லாமல்
பூட்டுகளால் பூட்டியுள்ளது !!

கருத்துகள் இல்லை: