பக்கங்கள்

திங்கள், 13 ஜனவரி, 2014

அழியும் விவசாயம் ??

கிணற்றில் நன்னீர் இல்லை
அழிக்கப்படுகிறது விவசாயம்
அழிந்து கொண்டிருக்கிறான் விவசாயி
வேற்று வேலைக்கு போகச்சொல்கிறது
அரசு??
களைப்படைந்துவிட்டன நன்னிலங்கள் !

கருத்துகள் இல்லை: