பக்கங்கள்

புதன், 22 ஜனவரி, 2014

ஏமாற்றம்

பிறப்பில் எதிர்பாரா
ஏமாற்றம் ..
வாழ்வில் தொடர்வது
இயல்பு தான் !!

கருத்துகள் இல்லை: