பக்கங்கள்

திங்கள், 20 ஜனவரி, 2014

பட்டா நிலம்

பணம்
படைத்தவன் பத்திரம்
எழுதுகிறான்
பாட்டாளியின் நிலத்திற்கு !!

கருத்துகள் இல்லை: