பக்கங்கள்

வெள்ளி, 17 ஜனவரி, 2014

திருமணமோ? நிலவுக்கு

நிலவுக்கு இன்று
திருமணமோ?
துணைக்கொரு நட்சத்திரம் கொண்டே
மற்றார் முகம் மறைத்ததே.,
அளவில்லா பொலிவுடன் !!!

கருத்துகள் இல்லை: