செவ்வாய், 27 டிசம்பர், 2016

குறைகளின் பின்னே

தீர்வை நோக்கி
செல்வதற்கல்லாமல்
குறைகளின் பின்னே
தேங்கி நிற்கிறோம்

கருத்துகள் இல்லை: