தோழர்களுடன் ஒரு நாள் தோழ் சாய்ந்து!!!
வீட்டை மறந்து, காடு மலை கடந்த ..
நெடுந்தொலைவு பயணம் தோழமையுடன்!!!
உள்ளம் ஜில்லிட்டன பனி மழையில் நனைந்த
அந்த அதிகாலை பொழுதில் !!!
உற்சாக கூச்சலுடன் சென்றடைந்தோம்!!!
இயற்கையின் அந்த சொர்க்க மலைக்கு......