செவ்வாய், 23 நவம்பர், 2021

மீண்டும் நாளை மழை

வந்தாட்கொள்ளும் இசையே
உந்தன் காரணம் தான் நீயறிவாயோ
வெயில் காயும்
விளையாக் கோதுமை
வலி நிவாரணி வாசிப்பு
பசி அமிழ்ந்த வெள்ளைப் பசு 
மீண்டும் நாளை மழை

புதன், 17 நவம்பர், 2021

பென்சில், பேனா மற்றும் நீர்வண்ண ஓவியங்கள்

தினமும் எதையேனும் வரைந்து விடுவது என்பதை சவாலாக ஏற்று தொடர்ந்து வரைந்து கொண்டிருக்கிறேன். வரைந்த படங்களை இங்கு பதிவிடுகிறேன். இந்த அனுபவம் பற்றி எழுத வேண்டும் என்ற எண்ணமிருக்கிறது.