சனி, 5 அக்டோபர், 2019

ஜெபா Jeba - "யூ ட்யூப்" அலைவரிசையில் விழியம்

ஓவியங்களை காட்சிப் படுத்துவதில் விழியங்கள் மிக முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றது. கோடுகளை அதன் போக்கில் வளைத்து சுருக்கி வரையும் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆவலில் எனது "யூட்யூப்" அலைவரிசையில் இந்த விழியத்தை பதிவு செய்திருக்கிறேன், இனி உங்கள் பார்வைக்கு.
நிச்சயமாக உங்கள் கருத்துகளுக்கான எதிர்பார்ப்புகளோடு.....


https://www.youtube.com/watch?v=5gDFsPiCB0Q