சனி, 23 மார்ச், 2024

அறம் செய்ய விரும்பு

 அறம் செய்ய விரும்பு

என்றாள்


யாருக்கு எது அறம் 

யாருக்கு யார் சொல்வது

அறம் 


குயிலுக்கும் காக்கைக்கும்

எது அறம்


அறம் தேடியலைந்து

தொலைந்து போனத் தண்ணீரின்

வழித்தோன்றல்

சலசலத்துப் போனது


உருவிலியொன்று முணுமுணுத்தது 


அறம் செய்ய விரும்பு 

என்று 
கருத்துகள் இல்லை: