சனி, 21 ஆகஸ்ட், 2021

தூரம்

முழங்கைகளுக்கு அப்பால்
அவளது நடனம்
தொட்டுவிடும் தூரம் தான்

நிலவும் கூட 
அப்படித்தான்