செவ்வாய், 28 ஜனவரி, 2014

மக்கள் ஏணி..?!

வணிகம் அது
வான் தொட
ஏணியாய் மக்கள் ..!?

கருத்துகள் இல்லை: