செவ்வாய், 19 ஏப்ரல், 2022

வடக்கனிக்கி போன மேகத்த

வெட்டவெளி வானத்துல
போற ஒத்த மேகத்துட்ட
கேட்டானாம் எங்க
போறன்னு
போக்கு தெரிஞ்சா
பொலம்பலுக்கு ஆளாவேனோன்னு
பொசுங்கிச்சாம்
இப்பிடி அழுவுதியே
பொலம்பல்ல இது சேராதான்னான்
போடா போக்கத்த பயலேன்னு
வடக்கனிக்கி போன
மேகத்த கூப்புட்டு 
சொன்னானாம்
கிழக்கனிக்கி போனா
செத்தேன் சொகமாயிருக்கும்லா

கருத்துகள் இல்லை: