வியாழன், 6 நவம்பர், 2014

ஒவ்வொரு இரவும்

நிலநடுக்கம் போன்ற
கனவுகள் நிறைந்த இரவுகள்
மழைச் சாரல் சிதறும்
காலையை நிகழ்த்திவிடுகிறது
இனி
ஒவ்வொரு இரவும்
அப்படியே அமைந்து விடுவது
உறுதி செய்யப்பட்டால்
விடியலுக்கு அழகுதான்...