செவ்வாய், 23 நவம்பர், 2021

மீண்டும் நாளை மழை

வந்தாட்கொள்ளும் இசையே
உந்தன் காரணம் தான் நீயறிவாயோ
வெயில் காயும்
விளையாக் கோதுமை
வலி நிவாரணி வாசிப்பு
பசி அமிழ்ந்த வெள்ளைப் பசு 
மீண்டும் நாளை மழை

கருத்துகள் இல்லை: