புதன், 17 நவம்பர், 2021

பென்சில், பேனா மற்றும் நீர்வண்ண ஓவியங்கள்

தினமும் எதையேனும் வரைந்து விடுவது என்பதை சவாலாக ஏற்று தொடர்ந்து வரைந்து கொண்டிருக்கிறேன். வரைந்த படங்களை இங்கு பதிவிடுகிறேன். இந்த அனுபவம் பற்றி எழுத வேண்டும் என்ற எண்ணமிருக்கிறது.கருத்துகள் இல்லை: