திங்கள், 10 ஏப்ரல், 2023

வண்ணங்களின் வாழ்க்கை நூல் அறிமுகம்

தமிழக ஓவியர்கள் பற்றிய அறிதலுக்கும் அவர்களின் படைப்புலகம் சார்ந்த உணர்வை பெறுவதற்கும் சிறந்த நூல்களில் ஒன்று எழுத்தாளர் சுந்தர புத்தன் தொகுத்திருக்கும் "வண்ணங்களின் வாழ்க்கை". தமிழ் நாட்டில் ஓவியம் பற்றி வெளியாகியிருக்கும் மிக முக்கியமான கவனத்திற்குரிய நூல்.

நூல் பற்றிய சிறு அறிமுகக் காணொளி

கருத்துகள் இல்லை: