புதன், 15 மே, 2024

உறுப்புகள்

கனவில்
நாம் இல்லை 
பூக்கள் 
புயலைக் காற்றாகப் பார்க்குமா
ஏன் உறுப்புகள் 
இத்தனை உக்கிரமாக இருக்கிறது 

கருத்துகள் இல்லை: