செவ்வாய், 6 செப்டம்பர், 2016

அதுபோதும்

செய்ய இயலாததை
உங்களால்
சொல்லாமல் இருக்க
முடியுமென்றால்
அதுபோதும்

கருத்துகள் இல்லை: