சனி, 5 டிசம்பர், 2020

புயல் காலம்

உனக்கென்ன

எனக்கென்ன

யாருக்கென்ன

மழைக்கென்ன

புயலுக்கே காலம்

கருத்துகள் இல்லை: