சனி, 30 செப்டம்பர், 2023

பெயரல்லாத

ஊருக்கு
ஒரு பெயர்
கருப்பட்டிப் பழம்
சீனிப் பழம்
நெய்ப் பழம்

எப்படியாவது இருக்கட்டும்
அந்தப் பழம்
தாங்கி நிற்கும் பெரியம்மையின் 
நினைவுக்கு முன்
பெயர் எதற்கு

கருத்துகள் இல்லை: