செவ்வாய், 23 மே, 2023

இரவு

மிதக்கும் கோடுகளுக்கு அப்பால்
சிதறிக் கிடக்கும் வண்ணங்கள்
ஒத்ததாக சுருங்க 
பகல் எச்சரிக்கையில்
ஒளிந்திருந்தது

கருத்துகள் இல்லை: