ஞாயிறு, 16 பிப்ரவரி, 2014

சொல்லை உருமாற்றுங்கள் !!


காதலை 
கடிதமாக்கி 
மகிழ்வோம் அன்பர்களே !!

கைபேசியில் சொல் 
அளந்து பேசி 
காற்றில் சிதறிக்
கிடைப்பதைவிட 
எண்ணமும் நினைவுகளும் 
எழுத்துக்களாய் 

உருமாற்றி மகிழ்வோம் 
அன்பர்களே !!

கருத்துகள் இல்லை: