திங்கள், 10 மார்ச், 2014

புத்தக வெளிச்சம் !!


புத்தக வெளிச்சம்

மனக் கலவரத்தின்
இருளுக் குள்ளிருந்த
எனக்குள் ..!
பகலவனாய்
வெளிச்சம் பரப்பியது
நான் வாசித்த
புத்தகங்கள்..!!

                      --------ஜெ.பாண்டியன்

கருத்துகள் இல்லை: