வியாழன், 4 பிப்ரவரி, 2016

தொலைதல்

அவர்கள் உதிர்த்த
வார்த்தைகளின்
வரலாறு தேடிய வேளையில்
உரையாடலின் வெளியே
தொலைந்து போனேன்

கருத்துகள் இல்லை: