வியாழன், 5 டிசம்பர், 2013

நாட்குறிப்புகள்

நாட்குறிப்புகள்

எனது கிறுக்கல்களின் ஆரம்பம்,,
சற்று வெற்றிடமாகவே இருக்கும்
அது தனை ஏற்புடையதாக மாற்ற
எடுக்கப்படும் ஒரு முயற்சியே
இந்த நாட்குறிப்புகள்

சிறப்பில்லாமல் தொடங்கிய இம்முதல்நாளை
சிறப்பான கடைசி நாளால் மீண்டும்
வரவேற்கவே இது.........

கருத்துகள் இல்லை: