வெள்ளி, 20 டிசம்பர், 2013

மதுபானக்கடை...

கடை இக்கடையினால் 
வாழ்வின் கடை 
நோக்கி பயணப்படுகிறான்
தமிழன்!

வீரத் தமிழனுக்கு
பெண்ணடிமைத்தனமும்
போதைக் குடித்தனமும்
வீரமாகிப்போனதே
ஐயகோ!!

கருத்துகள் இல்லை: