மரணம் கூட!
மௌனமாய் கடந்து போகிறது..
இம்மாநகரத்தில்!!

ஒப்பாரி இல்லாது..
உறவுகளின் உரசல் இல்லாது..